Skip to content

Re-scrubs

Nie wyrzucaj, re-scrubsuj!

  1. Wygrzeb z szafy swoje stare scrubsy
  2. Wypierz i\lub zdezynfekuj
  3. Wyślij je do nas
  4. Otrzymaj 100 zł do wydania na odzież medyczną lub 50 zł na produkty Top-Line

W ramach rekompensaty za wysyłkę, koszt przesyłki zamówienia to 0 zł!

Towary zakupione w ramach akcji nie podlegają zwrotowi.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat akcji.

Regulamin

Akcja "Nie wyrzucaj, re-scrubsuj"

1. Organizator Akcji:

1.1 Akcja organizowana jest przez markę HealHaus, należącą do BTI Wojciech Kossowski.

1.2 Kontakt do organizatora: 

   - Adres: ul. Kauna 39, 05-500 Piaseczno

   - E-mail: rescrub@healhaus.pl

   - Telefon: +48 507 197 443

2. Czas Trwania Akcji:

2.1 Akcja trwa od 24.06.2024 do 31.07.2024.

2.2 Oferta jest limitowana czasowo i ograniczona do stanów magazynowych.


3. Warunki Uczestnictwa:

3.1 W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca scrubsy (odzież “medyczną”) i chcąca je wymienić na nowe.

3.2 Aby wziąć udział w akcji, należy przesłać swoje stare scrubsy na adres podany przez organizatora (Paczkomat WAW06APP, Sienna 93, 00-809 Warszawa).

3.3 Uczestnik musi dołączyć swój kontaktowy adres mailowy do przesyłki lub umieścić go na opakowaniu.

3.4 Przesyłana odzież musi być wyprana i zdezynfekowana, bez widocznych śladów krwi lub płynów ustrojowych.


4. Warunki Higieniczne:

4.1 Przesyłana odzież musi być wyprana w warunkach zapewniających zabicie większości drobnoustrojów.

4.2 Odzież nie może posiadać widocznych śladów krwi ani płynów ustrojowych.


5. Odbiór i Weryfikacja Przesyłki:

5.1 Każda przesyłka zostanie zweryfikowana pod kątem zgodności z warunkami akcji.

5.2 Po pozytywnej weryfikacji, uczestnik otrzyma indywidualny kod rabatowy na zakup nowego zestawu odzieży medycznej w sklepie HealHaus oraz certyfikat wzięcia udziału w akcji. 

5.3 Kod rabatowy zostanie wysłany na adres mailowy przekazany wraz z przesłaną odzieżą w ciągu 5 dni roboczych od momentu weryfikacji przesyłki.


6. Benefit dla Partycypanta:

6.1 Kod rabatowy o wartości 100 zł do wykorzystania na zakup nowego zestawu scrubsów (góra i dół) w kategorii „Re-scrub” lub 50 zł na zestawy produktów marki Top-Line.

6.2 Kod rabatowy jest ważny przez cały czas trwania akcji i do 10 dni po jej zakończeniu.

6.3 Dodatkowo oferowana jest darmowa wysyłka zamówienia objętego akcją.

6.4 Kod obowiązuje na zakup zestawu składającego się z minimum dwóch sztuk odzieży, np. bluzy i spodni, dwóch par spodni, dwóch bluzek.

6.5 Kody zniżkowe nie mogą być łączone. Na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kod zniżkowy.

6.6 Zakupy dokonane przy użyciu kodów rabatowych z akcji 'Nie wyrzucaj, Re-scrubsuj!' nie podlegają zwrotowi.

Korzystając z kodu rabatowego, klient akceptuje warunki akcji i zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.


7. Certyfikat:

7.1 Każdy uczestnik, który prześle swoje stare scrubsy, otrzyma cyfrowy certyfikat wzięcia udziału w akcji.


8. Recykling:

8.1 Stare scrubsy zostaną przekazane do firmy specjalizującej się w utylizacji i recyklingu odpadów tekstylnych.

8.2 W miarę możliwości, odzyskane zostaną włókna lub inne elementy składowe odzieży.

8.3 W przypadku, gdy odzysk nie jest możliwy, organizator przekaże odzież do bezpiecznej utylizacji.


9. Polityka Prywatności:

9.1 Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

9.2 Administratorem danych osobowych jest BTI Wojciech Kossowski.

9.3 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji akcji oraz przyznania benefitów uczestnikom.

9.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9.5 Szczegółowa Polityka Prywatności dostępna jest na stronie healhaus.pl.


10. Reklamacje:

10.1 Reklamacje dotyczące przebiegu akcji można zgłaszać na adres e-mail: rescrub@healhaus.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia akcji.

10.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez organizatora.

10.3 Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.


11. Odbiór od Firm:

11.1 Odbiór odzieży od osobowości prawnych w ramach akcji możliwy jest jedynie w przypadku zostania partnerem akcji.

11.2 Zakres współpracy z firmami podlega indywidualnym ustaleniom między organizatorem a firmą zainteresowaną partnerstwem.


12. Postanowienia Końcowe:

12.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania akcji, o czym poinformuje uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie healhaus.pl.

12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

12.3 Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do kontaktu

Godziny obsługi
Poniedziałek – Piątek: 10:00am – 7:30pm CET
Sobota: pakujemy
Niedziela: odpoczywamy

FAQ

Odpowiedzi na pytania o akcji

A scrubsy innych firm?

Wszystkie!

Co mogę kupić?

Otrzymasz kod rabatowy o wartości 100 zł na zakup nowego zestawu scrubsów lub 50 zł na produkty marki Top-Line w sklepie HealHaus.

Kod obowiązuje na zestaw składający się z minimum dwóch sztuk odzieży (np. bluza i spodnie; dwie pary spodni; dwie bluzki).

Jeden kod na jedno zamówienie, kodów nie można łączyć.

Jak przygotować odzież?

Przesyłana odzież musi być wyprana i zdezynfekowana w warunkach zapewniających zabicie większości drobnoustrojów.

Odzież nie może posiadać widocznych śladów krwi ani płynów ustrojowych.

Prosimy aby odzież wewnątrz paczki była oddzielnie zapakowana.

Na jaki adres wysłać paczkę?

Paczkomat WAW06APP,  Sienna 93, 00-809 Warszawa.

mail: rescrub@healhaus.pl

tel: +48 507 197 443

Z dopiskiem HealHaus, Re-scrub

Ile mam wysłać odzieży aby się zakwalifikować?

Minimum to jedna sztuka.

Jak otrzymam kod?

Do przesyłki dołącz swój adres mailowy i/lub telefon kontaktowy.

Informacje te mogą znajdować się w środku paczki, najlepiej na odrębnej kartce.

Dzięki temu będziemy wiedzieć z kim się kontaktować.

Mam dużo odzieży, chętnie ją wam oddam

W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca scrubsy (odzież “medyczną”) i chcąca je wymienić na nowe.

Jeśli spełniasz powyższy warunek:

  1. Jedna paczka = jeden kod zniżkowy.

Dla firm

Odbiór odzieży od osobowości prawnych w ramach akcji możliwy jest jedynie w przypadku zostania partnerem akcji.

Zakres współpracy z firmami podlega indywidualnym ustaleniom między organizatorem a firmą zainteresowaną partnerstwem.

ZWROTy

Zamówienia zrealizowane przy okazji uczestnictwa w tej akcji nie podlegają zwrotowi.

Do końca akcji