REKLAMACJE

… rozpatrywane są w okresie 14 dni roboczych.

ZWROT ŚRODKÓW

…realizowany jest do 14 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Zwrot następuje na podstawie paragonu dołączonego do formularza zwrotu.

WYMIANA

…dokonana jest w terminie 14 dni roboczych od otrzymania towaru, chyba, że aktualnie nie posiadamy pożądanego modelu na magazynie. W takiej sytuacji informujemy kiedy towar znowu będzie dostępny i czekamy na Twoją decyzję.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I PRZYGOTUJ PRODUKTY

Pobierz formularz zwrotu, wypełnij i dołącz do przesyłki z produktami, które nam odeślesz, wraz z dokumentem sprzedaży.

FORMULARZ ZWROTU

WYŚLIJ

Adres do wysyłki znajdziesz na stronie poniżej.

Koszty przesyłki ponosi kupujący.

Adres do zwrotów:

HealHaus, 

BTI Wojciech Kossowski,

Piaseczno, 05-500

Kauna 39

mail: biuro@healhaus.pl

W przypadku korzystania z paczkomatu: WAW06APP

Polityka zwrotów

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (w tym przez HealHaus.pl) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować HealHaus.pl o swojej decyzji, korzystając z jednoznacznego oświadczenia, na przykład za pomocą e-maila.

 1. Zwrot towaru

Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres HealHaus.pl niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował HealHaus.pl o odstąpieniu od umowy.

Zwrot następuje na podstawie paragonu dołączonego do formularza zwrotu.

 1. Zwrot płatności

W przypadku odstąpienia od umowy HealHaus.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, pomniejszone o koszty dostawy towaru poniesione przez sprzedawcę, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu płatności lub na konto wskazane przez Klienta.

 1. Wyjątki od prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar szyty na miarę, personalizowany lub dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Nieodebranie towaru nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy.

Art. 551 Kodeksu cywilnego:

1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

2. Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego.

Art. 471 Kodeksu cywilnego
„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

W przypadku nieodebrania towaru, kosztami odesłania zamówienia z powrotem do HealHaus zostanie obciążony kupujący.

 1. Reklamacje

Jeżeli Klient stwierdzi wadę towaru, ma prawo złożyć reklamację w

terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien zgłosić wadę towaru oraz żądanie (np. naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) za pomocą e-maila lub listu na adres HealHaus.pl. Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na własny koszt do HealHaus.pl.

 1. Rozpatrywanie reklamacji

HealHaus.pl rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, HealHaus.pl zrealizuje żądanie Klienta (naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). W przypadku wymiany lub naprawy, HealHaus.pl poniesie koszty przesyłki towaru do Klienta.

 1. Prawa ustawowe

Przepisy niniejszej polityki zwrotów nie wyłączają ani nie ograniczają żadnych praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku pytań dotyczących polityki zwrotów, reklamacji lub wszelkich innych kwestii związanych z zakupami w HealHaus.pl, zachęcamy do kontaktu z naszą obsługą klienta:

 • E-mail: biuro@healhaus.pl
 • Telefon: +48 507-197-443

Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji i chętnie pomogą rozwiązać wszelkie problemy oraz odpowiedzą na pytania.

 1. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Jeśli Klient nie jest zadowolony z wyniku reklamacji lub uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W Polsce Klient może skierować sprawę do:

 • Stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 • Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
 • Innej właściwej instytucji.

Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).